Vi hjälper våra kunder att förutsäga prestationer

Kvinnan på bilden kommer att ha någon effekt på resultat och kultur varje dag på jobbet. Visst vore det intressant att veta hur och varför...

Det handlar i rekrytering om att förstå hur en potentiell medarbetare eller ledare kommer att agera och uppfattas på arbetsplatsen. Vår personlighet är tillsammans med problemlösning det viktigaste att mäta. Mätinstrumentet måste bygga på forskning, vara tillförlitligt samt hantera hela människans komplexitet: grundbeteenden, drivkrafter och stressbeteenden.

Läs mer här
Vi är en strategisk affärspartner inom rekrytering och utveckling av organisation och människors potential.

Vår kunskapsbas finns inom personlighetspsykologi, eftersom mänskligt beteende påverkar allt vi gör.

Vårt arbete baseras på vetenskap och ett stort, personligt engagemang för våra kunder.Vad är unikt med Hogan Assessment Systems?

Hogan är ensam om att basera sina mätinstrument på 30 års väl validerad forskning inom personlighet och ledarskap. Den vetenskapliga tillförlitligheten och därmed förutsägbarheten är hög. Inbyggt finns både perspektiven av en persons identitet och anseende, alltså även betraktarens perspektiv. Tre aspekter av personlighet mäts: grundpersonlighet, drivkrafter och stressbeteenden. Sammanlagt 28 huvudskalor med 124 underskalor som ger djup, bredd och nyttig vardagsnära information. Hogan är ensam på marknaden om att mäta inlärda stressbeteenden som är ytterst mänskligt, men ofta har en destruktiv effekt både på hälsa och omgivning. Det finns ett stort rapporturval för att täcka en organisations behov i samband med rekrytering, ledarcoaching och teamutveckling.

Läs mer här

”…Carina är lätt att samarbeta med, lyhörd för kundens önskemål, analytisk och en mycket god människokännare vilket har hjälpt oss att göra ännu bättre rekryteringar.”

– Pia Brühl Hjort, VD, Trollhättan Energi

”Det är inte helt vanligt att den här typen av searchuppdrag lyckas. Carina imponerade genom att presentera tre kandidater som alla var fullt anställningsbara. Här tror jag att nätverket, arbetssättet och fingertoppskänslan har spelat stor roll. Jag kan varmt rekommendera ProTalent!”

– Krister Widström, CEO, Dedicare

”Det blev fullträff i rekrytering! Snabbt genomförande, det tog bara 48 timmar, så det var värt varje krona. Återkopplingen var jättebra och personlighetsbeskrivningarna perfekta.”

– Anders Hammar, VD, Hammar Nordic

”Vi vet att olika roller kräver olika personligheter. Vi lyckas med våra rekryteringar eftersom Hogans tester hjälper oss att identifiera rätt kandidater. ProTalent hjälper oss sedan många år tillbaka att tolka, förstå och ge insikter kring vad resultaten egentligen betyder.”

– Sara Antic, Ulna Förskolor

”Hogans personlighetsanalys är knivskarp och hjälpte mig konstruktivt att se mina styrkor och utvecklingsområden. Carina återkopplade så att jag verkligen förstod resultatet! Det kommer att öka mitt välmående, både i yrkeslivet och privat.”

– Ali Farshid, VD, Jobtip

”Vi har samarbetat med Carina under ett flertal rekryteringar under året. Samarbetet kan kort beskrivas med orden kompetens, erfarenhet och excellent service. Carina är ett fantastiskt bollplank och har stöttat oss på ett otroligt bra sätt genom hela rekryteringsprocessen – före, under och efter. Jag vill även framhålla Carinas arbete med kandidatupplevelsen. Här har Carina bidragit med stort mervärde för organisationen.”

– Tiina Moilanen, HR-chef, Norex Group

”Carina på ProTalent är en mycket inkännande person som på ett ödmjukt och personligt sätt får mig som chef och ledare att ta nästa steg i mitt ledarskap.”

– Britt-Inger Berntsson, ICT-chef, Uddevalla kommun

”Carina är mycket erfaren inom HR. Hon har stort fokus på människan, hjärnan, behov och beteende. En holistisk syn på själen i individen. Det som gör Carina framgångsrik är förmågan att sammanföra denna starka tro på individen med affären i företaget. Kort och gott: utvecklar vi människan så utvecklar vi företaget. Carina tänker mycket strategiskt och långsiktigt  med erfarenheter från ledningsgrupper på flera nivåer.”

– Jimmie Cato, VD, Sansera Sweden AB

”From the first moment we went over the Hogan test results together, I was impressed with Carina's insight and well-targeted questions that helped me uncover my strengths and motivators. She is not only a good coach, but also a very inspiring person whose advices are not something you can easily Google as a 10 tips to succeed... Carina a person who can change not only your career, but also your life to be more happy and fulfilling.”

– Ivana Lysák Janošková, Manager, IT Communications, Training and Change, Stora Enso

”I've met Carina on my personal coaching sessions as part of my professional development. These sessions were brilliant. Collaboration was great and every discussion brought value to me in a different form and shapes. Understanding the basics of own behaviour, preferences and sources of certain feelings has provided me with an extensive toolset for overcoming future challenges. Every meeting of ours was full of reflections and 'Aha' moments.”

– Daniel Daubner, Head of Global IT Service Desk, Stora Enso

”Det blev fullträff i rekrytering! Snabbt genomförande, det tog bara 48 timmar, så det var värt varje krona. Återkopplingen var jättebra och personlighetsbeskrivningarna perfekta.”

– Anders Hammar, VD, Hammar Nordic

”Vi vet att olika roller kräver olika personligheter. Vi lyckas med våra rekryteringar eftersom Hogans tester hjälper oss att identifiera rätt kandidater. ProTalent hjälper oss sedan många år tillbaka att tolka, förstå och ge insikter kring vad resultaten egentligen betyder.”

– Sara Antic, Ulna Förskolor

”Hogans personlighetsanalys är knivskarp och hjälpte mig konstruktivt att se mina styrkor och utvecklingsområden. Carina återkopplade så att jag verkligen förstod resultatet! Det kommer att öka mitt välmående, både i yrkeslivet och privat.”

– Ali Farshid, VD, Jobtip

”Vi har samarbetat med Carina under ett flertal rekryteringar under året. Samarbetet kan kort beskrivas med orden kompetens, erfarenhet och excellent service. Carina är ett fantastiskt bollplank och har stöttat oss på ett otroligt bra sätt genom hela rekryteringsprocessen – före, under och efter. Jag vill även framhålla Carinas arbete med kandidatupplevelsen. Här har Carina bidragit med stort mervärde för organisationen.”

– Tiina Moilanen, HR-chef, Norex Group

”Carina på ProTalent är en mycket inkännande person som på ett ödmjukt och personligt sätt får mig som chef och ledare att ta nästa steg i mitt ledarskap.”

– Britt-Inger Berntsson, ICT-chef, Uddevalla kommun

”Carina är mycket erfaren inom HR. Hon har stort fokus på människan, hjärnan, behov och beteende. En holistisk syn på själen i individen. Det som gör Carina framgångsrik är förmågan att sammanföra denna starka tro på individen med affären i företaget. Kort och gott: utvecklar vi människan så utvecklar vi företaget. Carina tänker mycket strategiskt och långsiktigt  med erfarenheter från ledningsgrupper på flera nivåer.”

– Jimmie Cato, VD, Sansera Sweden AB

”…Carina är lätt att samarbeta med, lyhörd för kundens önskemål, analytisk och en mycket god människokännare vilket har hjälpt oss att göra ännu bättre rekryteringar.”

– Pia Brühl Hjort, VD, Trollhättan Energi

”Det är inte helt vanligt att den här typen av searchuppdrag lyckas. Carina imponerade genom att presentera tre kandidater som alla var fullt anställningsbara. Här tror jag att nätverket, arbetssättet och fingertoppskänslan har spelat stor roll. Jag kan varmt rekommendera ProTalent!”

– Krister Widström, CEO, Dedicare

”Det blev fullträff i rekrytering! Snabbt genomförande, det tog bara 48 timmar, så det var värt varje krona. Återkopplingen var jättebra och personlighetsbeskrivningarna perfekta.”

– Anders Hammar, VD, Hammar Nordic

”Vi vet att olika roller kräver olika personligheter. Vi lyckas med våra rekryteringar eftersom Hogans tester hjälper oss att identifiera rätt kandidater. ProTalent hjälper oss sedan många år tillbaka att tolka, förstå och ge insikter kring vad resultaten egentligen betyder.”

– Sara Antic, Ulna Förskolor

”Hogans personlighetsanalys är knivskarp och hjälpte mig konstruktivt att se mina styrkor och utvecklingsområden. Carina återkopplade så att jag verkligen förstod resultatet! Det kommer att öka mitt välmående, både i yrkeslivet och privat.”

– Ali Farshid, VD, Jobtip

”Vi har samarbetat med Carina under ett flertal rekryteringar under året. Samarbetet kan kort beskrivas med orden kompetens, erfarenhet och excellent service. Carina är ett fantastiskt bollplank och har stöttat oss på ett otroligt bra sätt genom hela rekryteringsprocessen – före, under och efter. Jag vill även framhålla Carinas arbete med kandidatupplevelsen. Här har Carina bidragit med stort mervärde för organisationen.”

– Tiina Moilanen, HR-chef, Norex Group

”Carina på ProTalent är en mycket inkännande person som på ett ödmjukt och personligt sätt får mig som chef och ledare att ta nästa steg i mitt ledarskap.”

– Britt-Inger Berntsson, ICT-chef, Uddevalla kommun

”Carina är mycket erfaren inom HR. Hon har stort fokus på människan, hjärnan, behov och beteende. En holistisk syn på själen i individen. Det som gör Carina framgångsrik är förmågan att sammanföra denna starka tro på individen med affären i företaget. Kort och gott: utvecklar vi människan så utvecklar vi företaget. Carina tänker mycket strategiskt och långsiktigt  med erfarenheter från ledningsgrupper på flera nivåer.”

– Jimmie Cato, VD, Sansera Sweden AB

”…Carina är lätt att samarbeta med, lyhörd för kundens önskemål, analytisk och en mycket god människokännare vilket har hjälpt oss att göra ännu bättre rekryteringar.”

– Pia Brühl Hjort, VD, Trollhättan Energi

”Det är inte helt vanligt att den här typen av searchuppdrag lyckas. Carina imponerade genom att presentera tre kandidater som alla var fullt anställningsbara. Här tror jag att nätverket, arbetssättet och fingertoppskänslan har spelat stor roll. Jag kan varmt rekommendera ProTalent!”

– Krister Widström, CEO, Dedicare

”Det blev fullträff i rekrytering! Snabbt genomförande, det tog bara 48 timmar, så det var värt varje krona. Återkopplingen var jättebra och personlighetsbeskrivningarna perfekta.”

– Anders Hammar, VD, Hammar Nordic

”Vi vet att olika roller kräver olika personligheter. Vi lyckas med våra rekryteringar eftersom Hogans tester hjälper oss att identifiera rätt kandidater. ProTalent hjälper oss sedan många år tillbaka att tolka, förstå och ge insikter kring vad resultaten egentligen betyder.”

– Sara Antic, Ulna Förskolor

”Hogans personlighetsanalys är knivskarp och hjälpte mig konstruktivt att se mina styrkor och utvecklingsområden. Carina återkopplade så att jag verkligen förstod resultatet! Det kommer att öka mitt välmående, både i yrkeslivet och privat.”

– Ali Farshid, VD, Jobtip

”Vi har samarbetat med Carina under ett flertal rekryteringar under året. Samarbetet kan kort beskrivas med orden kompetens, erfarenhet och excellent service. Carina är ett fantastiskt bollplank och har stöttat oss på ett otroligt bra sätt genom hela rekryteringsprocessen – före, under och efter. Jag vill även framhålla Carinas arbete med kandidatupplevelsen. Här har Carina bidragit med stort mervärde för organisationen.”

– Tiina Moilanen, HR-chef, Norex Group

”Carina på ProTalent är en mycket inkännande person som på ett ödmjukt och personligt sätt får mig som chef och ledare att ta nästa steg i mitt ledarskap.”

– Britt-Inger Berntsson, ICT-chef, Uddevalla kommun

”Carina är mycket erfaren inom HR. Hon har stort fokus på människan, hjärnan, behov och beteende. En holistisk syn på själen i individen. Det som gör Carina framgångsrik är förmågan att sammanföra denna starka tro på individen med affären i företaget. Kort och gott: utvecklar vi människan så utvecklar vi företaget. Carina tänker mycket strategiskt och långsiktigt  med erfarenheter från ledningsgrupper på flera nivåer.”

– Jimmie Cato, VD, Sansera Sweden AB

”…Carina är lätt att samarbeta med, lyhörd för kundens önskemål, analytisk och en mycket god människokännare vilket har hjälpt oss att göra ännu bättre rekryteringar.”

– Pia Brühl Hjort, VD, Trollhättan Energi

”Det är inte helt vanligt att den här typen av searchuppdrag lyckas. Carina imponerade genom att presentera tre kandidater som alla var fullt anställningsbara. Här tror jag att nätverket, arbetssättet och fingertoppskänslan har spelat stor roll. Jag kan varmt rekommendera ProTalent!”

– Krister Widström, CEO, Dedicare

”Det blev fullträff i rekrytering! Snabbt genomförande, det tog bara 48 timmar, så det var värt varje krona. Återkopplingen var jättebra och personlighetsbeskrivningarna perfekta.”

– Anders Hammar, VD, Hammar Nordic

”Vi vet att olika roller kräver olika personligheter. Vi lyckas med våra rekryteringar eftersom Hogans tester hjälper oss att identifiera rätt kandidater. ProTalent hjälper oss sedan många år tillbaka att tolka, förstå och ge insikter kring vad resultaten egentligen betyder.”

– Sara Antic, Ulna Förskolor

”Hogans personlighetsanalys är knivskarp och hjälpte mig konstruktivt att se mina styrkor och utvecklingsområden. Carina återkopplade så att jag verkligen förstod resultatet! Det kommer att öka mitt välmående, både i yrkeslivet och privat.”

– Ali Farshid, VD, Jobtip

”Vi har samarbetat med Carina under ett flertal rekryteringar under året. Samarbetet kan kort beskrivas med orden kompetens, erfarenhet och excellent service. Carina är ett fantastiskt bollplank och har stöttat oss på ett otroligt bra sätt genom hela rekryteringsprocessen – före, under och efter. Jag vill även framhålla Carinas arbete med kandidatupplevelsen. Här har Carina bidragit med stort mervärde för organisationen.”

– Tiina Moilanen, HR-chef, Norex Group

”Carina på ProTalent är en mycket inkännande person som på ett ödmjukt och personligt sätt får mig som chef och ledare att ta nästa steg i mitt ledarskap.”

– Britt-Inger Berntsson, ICT-chef, Uddevalla kommun

”Carina är mycket erfaren inom HR. Hon har stort fokus på människan, hjärnan, behov och beteende. En holistisk syn på själen i individen. Det som gör Carina framgångsrik är förmågan att sammanföra denna starka tro på individen med affären i företaget. Kort och gott: utvecklar vi människan så utvecklar vi företaget. Carina tänker mycket strategiskt och långsiktigt  med erfarenheter från ledningsgrupper på flera nivåer.”

– Jimmie Cato, VD, Sansera Sweden AB

”From the first moment we went over the Hogan test results together, I was impressed with Carina's insight and well-targeted questions that helped me uncover my strengths and motivators. She is not only a good coach, but also a very inspiring person whose advices are not something you can easily Google as a 10 tips to succeed... Carina a person who can change not only your career, but also your life to be more happy and fulfilling.”

– Ivana Lysák Janošková, Manager, IT Communications, Training and Change, Stora Enso

”I've met Carina on my personal coaching sessions as part of my professional development. These sessions were brilliant. Collaboration was great and every discussion brought value to me in a different form and shapes. Understanding the basics of own behaviour, preferences and sources of certain feelings has provided me with an extensive toolset for overcoming future challenges. Every meeting of ours was full of reflections and 'Aha' moments.”

– Daniel Daubner, Head of Global IT Service Desk, Stora Enso

”I met with Carina as a part of a corporate leadership program. After completing the initial personality assessment (Hogan), we had coaching sessions focused on the assessment results and I learned a lot about myself; what working style I prefer, what my strengths are, and what I should keep in mind when making the next career move! We had great discussions and the value of them had a high impact. Carina is a really talented and warm person. It felt very natural to discuss with her and reflect on things that you normally don't bring to the surface.”

– Joonas Alaraudanjoki, Manager, Energy, Stora Enso

ProTalent i sociala medier

Vill Du bli certifierad i Hogan Assessments? 🌟 22-23 november 2023 #protalent #hoganassessments
Vill Du bli certifierad i Hogan Assessments? 🌟 22-23 november 2023 #protalent #hoganassessments
Workshop: Bli Hogan-certifierad! Vill du arbeta med personlighetstester som används globalt och baseras på en 30-årig forskning? Certifiera dig i världsledande Hogan Assesment Systems under 2023! Workshopen leds av Carina Gunnarsson på svenska återförsäljaren ProTalent, som har lång erfarenhet av att framgångsrikt använda Hogans tester professionellt.
Workshop: Bli Hogan-certifierad! Vill du arbeta med personlighetstester som används globalt och baseras på en 30-årig forskning? Certifiera dig i världsledande Hogan Assesment Systems under 2023! Workshopen leds av Carina Gunnarsson på svenska återförsäljaren ProTalent, som har lång erfarenhet av att framgångsrikt använda Hogans tester professionellt.
Tidigt i min karriär kom jag i kontakt med Hogan Assessments och valde det som ett vetenskapligt tillförlitligt instrument vid urval och utveckling av människor...
Tidigt i min karriär kom jag i kontakt med Hogan Assessments och valde det som ett vetenskapligt tillförlitligt instrument vid urval och utveckling av människor...
Julgåvan i år går till Naturskyddsföreningen och Pandemifonden för att framtida generationer ska kunna blomstra på en frisk planet.
Julgåvan i år går till Naturskyddsföreningen och Pandemifonden för att framtida generationer ska kunna blomstra på en frisk planet.

Inspiration

Personligheten berör dina tankemönster, ditt känsloliv, dina handlingar. Vad du prioriterar och tycker är lätt, men också vad du skyggar för eller hamnar i konflikt om. Den kan gynna dig i samarbete med andra eller sätta käppar i hjulet när du söker en tjänst. Både du och andra upplever verkligen effekten av den varje dag.
Tankar
01/2022

Personlighet påverkar allt

av
Carina Gunnarsson
Personligheten kan ses som Ditt uttryckssätt när du lever livet. Du kan känna igen egenskaper hos dig själv i andra. För den som exempelvis har lätt för abstraktion flyger tankarna iväg över svindlande höjder och studsar över mängder med perspektiv, igångsatt av minsta lilla frö i ett samtal. Tänk att möta en likasinnad!
Tankar
01/2022

Del av det större sammanhanget

av
Carina Gunnarsson

Vill du förena talang med affär och tillväxt?

Vill du veta mer om Hogan Assessments?

Fyll i dina uppgifter här – så kontaktar vi dig inom kort.

Tack! Vi har tagit emot dina uppgifter. Vi hör av oss inom kort.
Oj! Något gick fel. Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda.