Samhällsengagemang

Bortom affärer och det vardagliga finns något större. Meningsfullhet, ansvarstagande och att bidra till det system man som företag är en del av. Vi på ProTalent tror att i ett vitalt samhälle är företags och individers engagemang är ett viktigt inslag.

Vi har under många år engagerat oss i mentorskap inom Nyföretagarcentrum och Högskolan Väst, som medlemmar i Minälv, Västsvenska handelskammaren och som ledamot i företagarförening.

Vi stödjer Giving People och Läxhjälpen. Kontinuerligt skänker vi pengar till Hjärtebarnsfonden, Barncancerfonden, Plan, Världsnaturfonden, och Ellas Hjältar. Vårt arbete med Social Responsibility utvecklas hela tiden. Det är en del av vår värdegrund – att bidra.