Strategisk affärspartner inom rekrytering och utveckling

Vi hjälper organisationer att förena talang med affär och tillväxt – sedan 2009.

Det här är ProTalent

Vi är ett etablerat varumärke inom rekrytering och utveckling – ett konsultföretag inom strategisk HR. Vi startade 2009 och har lojala, fantastiska kunder inom både näringsliv och offentlig sektor. Som affärspartner är vi kvalitets- och relationsorienterade.

Vårt tillvägagångssätt bygger på god affärsförståelse, hög beteendevetenskaplig kompetens, lång erfarenhet, en gedigen och tillförlitlig metodik, ett digitalt arbetssätt samt ett varmt och personligt engagemang. Vi är alltid anträffbara för våra kunder.

Verksamheten är byggd på vetenskaplig metod, logiska processer och goda relationer. Den gemensamma nämnaren är tillförlitlighet. Vi tror på transparens i allt vi gör och är effektiva i genomförandet.

Vi prioriterar relationen till våra kunder och inspirerar gärna med hög delaktighet i den arbetspsykologiska testningen. Det har genom åren skapat en stor kunskap och stort engagemang. Att förstå våra kunder och deras verksamhet på djupet är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till deras framgång.

Vår mission

Vår mission är att bidra till att högpresterande och välmående företagskulturer utvecklas hos våra kunder. Vi är fokuserade på att förena människa och affär och vet vilken avgörande betydelse som kunskap om personlighet och mänskliga basbehov har för att lyckas. Vår starkaste drivkraft är att bidra till våra kunders framgång.

”Det är inte helt vanligt att den här typen av searchuppdrag lyckas – eftersom det här oftast är personer som inte aktivt är ute och söker jobb utan som redan sitter på en tjänst. Carina imponerade genom att presentera tre kandidater som alla var fullt anställningsbara. Här tror jag att nätverket, arbetssättet och fingertoppskänslan har spelat stor roll … Jag kan varmt rekommendera ProTalent!”
Krister Widström
CEO, Dedicare

Vetenskaplig metod

Vi arbetar genom logiska, lättförståeliga processer som är forskningsbaserade och transparenta. Våra metoder är hämtade från världsledande arbetspsykologiska testsystem som baseras på hög expertis inom personlighetspsykologi. De arbetspsykologiska test som vi använder mest är:

Ravens APM-III (Ravens Advanced Progressive Matrices)

Detta är ett icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning/kapacitet. Uppgifterna består av geometriska figurer och kan därför användas oavsett språklig eller kulturell bakgrund. Det är utformat för att bedöma förmågan att analysera och kombinera data för att lösa okända problem och visar hur snabbt en person greppar och sätter sig in i nya, komplexa sammanhang.

Hogan Assessment Systems (HAS)

Detta är ett världsledande test som sammantaget kartlägger 28 variabler och därmed vinklingar nom personlighet. Att erhålla ett mått på beteenden som framkommer under upplevd stress är unikt och samtidigt en avgörande information för att skapa en helhetsbild av en individs effekt på verksamheten.

  1. HPI (Hogan Personality Inventory) mäter normalpersonlighet
  2. HDS (Hogan Development Survey) mäter stressbeteenden
  3. MVPI (Motives, Values and Preferences Inventory) mäter drivkrafter
”Hogans personlighetsanalys är knivskarp och hjälpte mig konstruktivt att se mina styrkor och utvecklingsområden. Carina återkopplade så att jag verkligen förstod resultatet! Det kommer att öka mitt välmående, både i yrkeslivet och privat.”
Ali Farshid
VD, Jobtip
100+

Lojala kunder

1600+

Genomförda Hogan Assessments

900+

Genomförda uppdrag

“Vi har samarbetat i flera år – med alla våra rekryteringsprocesser inklusive personlighetstester- och analyser! Carina är lätt att samarbeta med, lyhörd för kundens önskemål, analytisk och en mycket god människokännare vilket har hjälpt oss att göra ännu bättre rekryteringar.”
Pia Brühl Hjort
VD, Trollhättan Energi

Några milstolpar som vi minns

Verksamheten breddas

Med målet att bli en helhetslösning för sina kunder satsar ProTalent på att kunna erbjuda tjänster inom allt fler områden – bland annat Strategisk HR och E-Learning.

2021
Ett viktigt uppdrag

ProTalent får förtroendet att bli återförsäljare av Hogan Assessments i Sverige, genom distributören Summit – ett uppdrag som vi tar på stort allvar.

2020
Stockholm

ProTalent öppnar kontor även i Stockholm.

2017
Början på något nytt

Carina Gunnarsson startar ProTalent tillsammans med Roger Rönnerhag i Trollhättan.

2009

Vill du förena talang med affär och tillväxt?