Rekrytering

Vi är experter på rekrytering och har beprövade system och metoder för att hantera rekryteringens alla delar, från kravprofil till introduktion. Vår ambition är att underlätta för chef och HR. Vår rekryteringsprocess är vetenskapligt förankrad och har fokus på personlighet och kompetens. Vi kan ta hand om hela processen, eller anlitas för Second Opinion.

Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen

Vi är experter på rekrytering och har beprövade system och metoder för att hantera rekryteringens alla delar, från kravprofil till introduktion. Vår ambition är att underlätta för chef och HR. Vår rekryteringsprocess är vetenskapligt förankrad och har fokus på kompetens:

 1. Kravprofil – Tillsammans arbetar vi fram en kravprofil för att hitta en person som matchar de personliga egenskaper, kunskaper och erfarenhet som krävs
 2. Annonsering – Vi skapar en annons och publicerar den i de medier där ni önskar. Vi rekommenderar och vägleder i kanalval för att nå din målgrupp.
 3. Mätbara kriterier – i 1:a urvalet rangordnas ansökningarna efter hur väl skallkrav uppfylls ( t ex specifik utbildning, erfarenhet, körkort). Gallring sker
 4. Personbedömning 1 –  2:a urvalet sker genom arbetspsykologiska tester som mäter logisk problemlösningsförmåga. Gallring sker.
 5. Personbedömning 2 – 3:e urvalet sker genom arbetspsykologiska tester som mäter grundpersonlighet, drivkrafter och stressbeteenden. Gallring sker.
 6. Strukturerad beteendeintervju – De få sökande som matchar kravprofilen bäst går vidare till intervju. Utifrån era önskemål kan vi  hålla intervjun på egen hand eller med rekryterande chef. Eller bara bistå med en intervjumall baserad på kompetenser som efterfrågas.
 7. Referenstagning – Vi kan genomföra en strukturerad referenstagning för att avlasta.
 8. Anställning – Rätt person på rätt plats! Om så önskas underlättar vi även med en snabb och effektiv introduktion som startar med ett trepartssamtal mellan chef, ny medarbetare och konsult från ProTalent.

Administration

Har ni inte ett eget rekryteringssystem? Vi kan ta hand om all administration kring rekryteringsprocessen.

 • Konsultation om kravprofil
 • Skapande av webbannons
 • Skräddarsydda urvalsfrågor i ansökningsformuläret, så att ansökningar rangordnas efter hur väl angivna skallkrav matchar
 • Publicering av annons på Platsbanken, er respektive vår hemsida, LinkedIn och Facebook om så önskas.
 • Sökandesupport – all hantering av frågor från sökande
 • Möjlighet att logga in och granska ansökningarna
 • Avslag tillhöriga sökande när beslut om anställning har fattats.

Urval

Arbetspsykologisk testning

Det är lätt att påverkas av en persons karisma och omöjligt att på ett objektivt sätt fånga ett brett spektrum av egenskaper genom subjektiv tolkning. Icke-produktiva beteenden visar sig dessutom oftast efter att provanställningen har upphört. Vi rekommenderar användandet av vetenskapligt tillförlitliga begåvnings- och personlighetstester tidigt i urvalsprocessen. Det ökar träffsäkerheten väsentligt. I personbedömningen mäter vi logisk problemlösningsförmåga, grundpersonlighet, drivkrafter och stressbeteenden. Tillsammans påverkar dessa prestation väsentligt.

Vi använder HOGAN ASSESSMENT SYSTEM  – en av världens främsta lösningar för urval och utveckling. Robert Hogan, upphovsmannen, är ansedd som en av de mest betydelsefulla forskarna inom personlighetspsykologi och dess koppling till framgång i arbetslivet.  Under de senaste 25 åren har hans forskning satt en ny standard för testverktyg.

Hogan Assessment Systems (HAS) är ett kraftfullt verktyg för bedömning av matchningen mellan individ, prestation, uppgift och organisation med bas i de tre deltesterna:
– Hogan Personality Inventory (HPI: en personlighetsinventering som fångar individens starkaste och mest positiva egenskaper).
– Hogan Development Survey (HDS: utvärderar och ringar in en persons riskbeteenden när han eller hon möts av ökade krav/press eller befinner sig i stressade lägen).
– Motives Values and Preferences Inventory (MVPI: är ett vetenskapligt belagt och validerat verktyg som beskriver  individens drivkrafter och värderingar, vilket påverkar framtoning, grad av energi och kultur).

Ravens APM-III (Ravens Advanced Progressive Matrices)
Detta är ett icke-verbalt test för bedömning av generell begåvning/kapacitet. Uppgifterna består av geometriska figurer och kan därför användas oavsett språklig eller kulturell bakgrund. Det är utformat för att bedöma förmågan att analysera och kombinera data för att lösa okända problem och visar hur snabbt en person greppar och sätter sig in i nya, komplexa sammanhang.

Intervju

ProTalent kan ta hand om intervjuerna av de sökande eller vara behjälplig i era arrangemang. Vi använder den Strukturerade beteendeintervjun och utgår från frågor som är konstruerande att mäta en sökandes förmågor inom de områden som är avgörande och därmed mest kritiska för att prestera bra i ett specifikt jobb. Missa inte vår e-learningkurs "Strukturerad beteendeintervju" som en del i introduktion för nya eller befintliga chefer.

Referenstagning

Vi kan stötta er i referenstagning av era slutkandidater. Vi har en välbeprövad och strukturerad metod för detta och anpassar självklart efter de frågeställningar som är av värde för er.

Second Opinion

Vill ni att vi gör en kvalificerad, oberoende bedömning  av sökande i slutet av er rekryteringsprocess? Anlita oss för en Second opinion.

Vi kontaktar utvalda kandidater, genomför arbetspsykologiska tester (personlighet samt logisk problemlösningsförmåga) och gör kvalificerade jämförelser mellan sökande mot kravprofilen. Om så önskas kan vi genomföra strukturerade beteendeintervjuer och strukturerad referenstagning. Vi återkopplar till dig som kund och går igenom de testades förväntade arbetsprestationer.

Second Opinion passar både i rekryterings- och utvecklingssammanhang.

Introduktion

Det gäller att säkra en snabb och effektiv introduktion av ny medarbetare. Det gäller både i uppdrag och kultur. Förutom den sedvanliga informationen om affärsplan, uppdrag och konkreta uppgifter samt bekanta sig med chef, kollegor, kunder tillhandahåller vi TREPARTSSAMTAL (förutsätter att arbetspsykologiska tester genomförts vid urval):

 • Rekryterande chef, nyanställd och konsult från ProTalent träffas och gör en konkret koppling mellan arbetsuppgifter och testresultaten för personlighet. Här framkommer tydligt var matchning finns och kring vilka områden en uppföljning bör ske från start
 • Utvecklingsplan skapas
 • Vi analyserar och kvalitetssäkrar även trygghetsaspekten och att varumärket på ett djupt personligt plan upplevs som meningsfullt att engagera sig.

Hela förfaringssättet bygger på en öppenhet och välvilja att skapa passande förutsättningar för framgång. Det avdramatiserar sådant som annars kan betraktas som känsligt och som ofta dyker upp efter flera månader. Vid den tidpunkten är det svårt att veta var det är klokt att börja ta tag i problemet.

Vill du veta mer om rekrytering?

Fyll i dina uppgifter här – så kontaktar vi dig inom kort.

Tack! Vi har tagit emot dina uppgifter. Vi hör av oss inom kort.
Oj! Något gick fel. Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda.