Återförsäljare Hogan

ProTalent är återförsäljare av Hogan Assessments Systems i Sverige, via distributören Summit. Som ambassadör och återförsäljare är vi behjälpliga när du vill certifiera dig och när en organisation vill börja att använda instrumentet internt i samband med rekrytering och utveckling. Scrolla ner och läs mer om Hogan Assessments och hur du går tillväga. Kontakta oss gärna!

Vad är egentligen Hogan Assessments?

Hogan Assessments grundades 1987 av Joyce and Robert Hogan och är världsledande i personlighetsbedömning och ledarutveckling. Hogan blev den förste att vetenskapligt påvisa personlighetens betydelse för en verksamhets framgång och dessutom banbrytande i användningen av personlighetsbedömning för att förbättra arbetsrelaterade prestationer. Hogan är fortfarande lika engagerad i den innovationsforskning och utveckling av verktyg, som låg till grund för att företaget skulle bli branschledande.

Hogan Assessments servar i dagsläget 75% av Fortune 500-företagen. Deras bedömningsverktyg för personlighet underlättar att:

 • välja rätt i rekrytering
 • identifiera potential
 • se om medarbetarens drivkrafter matchar kulturen och värdegrunden
 • utveckla talangfulla medarbetare och ledare
 • förstå urspårningstendenser hos människor

De finns tillgängliga i 57 länder på 46 språk.

Hogan Assessment Systems har bildat ett branschledande nätverk av internationella samarbetspartners för att kunna serva sina kunder över hela världen. 40 distributörer är verksamma i mer än 50 länder över sex kontinenter och har i sin tur lokala återförsäljare. ProTalent AB är återförsäljare i Sverige för distributören Summit.

Hogans bedömningsverktyg bygger på vetenskap

Hogan Assessment System bygger på gedigen forskning och är välvaliderat. Hogan har branschens största och mest välutvecklade arkiv av orginalforskning med tillgång till hundratals validerade studier som visar hur väl dessa bedömningsverktyg förutsäger prestation.

Tillsammans bildar bedömningsinstrumenten en bred och djup bild av personligheten som är användbart vid olika tillfällen genom medarbetarens hela livscykel:

HPI

HPI (Hogan Personality Inventory) förutsäger arbetsprestation genom att mäta grundpersonlighet, hur vi relaterar till andra när vi visar oss från vår bästa sida. Instrumentet bygger på femfaktorteorin, har en världsomfattande normgrupp på 500 000 personer och är validerat på 200 yrken. Det tar 15-20 min att fylla i och administreras online.

HDS

HDS (Hogan Development Survey) mäter urspårningstendenser som framkommer under stress och har negativ effekt på personen och dess omgivning. Det identifierar problematiska aspekter av beteende och har en normgrupp på över 10 000 personer. Det tar 15-20 min att fylla i och administreras online.

MVPI

MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory) mäter en persons innersta drivkrafter och indikerar utifrån detta passande yrken, arbetsmiljöer och motivationsfaktorer. MVPI kan visa i vilken grad individens värdegrund överensstämmer med organisationens värderingar och önskvärda kultur. Instrumentet är validerat på över 100 organisationer. Det tar 15-20 min att fylla i och administreras online.

För att administrera och tolka testresultat, krävs utbildning och certifiering.

Här hittar du fler videoklipp som förklarar mer om de olika delarna:

Kompetensplattform för talent management och ett stort rapporturval för organisationens olika syften

När en bedömning har genomförts finns en mängd olika rapporter att välja mellan beroende på syftet med bedömningen. Alla rapporter går att få på svenska. Hogans rapporter täcker alla organisationsnivåer och är ett stöd i exempelvis urvalsprocess, ledar- och teamutveckling, talent management, säkerhet och successionsplanering. Klicka här för att läsa mer om det stora urvalet av rapporter.

I Configure kan du använda dig av Hogans kompetensplattform och skapa forskningsbaserade kompetensprofiler, för att sedan matcha med kandidaters eller teammedlemmars resultat på HPI och HDS. Du kan även skräddarsy dina egna kompetensprofiler som passar din organisations behov och då plocka från Hogans stora, forskningsbaserade kompetensbibliotek.

Vilka organisationer kan själva använda Hogan Assessments internt?

Organisationer som är medelstora eller stora och har en egen HR-enhet internt tjänar på att själva hantera personlighetsbedömning. Vanligtvis certifieras någon på HR som sedan kan stötta chefer i denna del av urvalsprocessen. Ett konto skapas hos Hogan Assessments där ni via en digital plattform själva beställer önskade tester och rapporter baserat på era behov. Ni får kvalificerad support och rådgivning. Fakturering sker månadsvis.

Resultatet från testerna går att använda genom hela medarbetarens livscykel:

 • underlätta introduktion
 • bygga och utveckla team
 • utveckla medarbetare och ledare
 • i samband med coachning
 • vid konflikthantering
 • i livs- och karriärrådgivning och rollförändringar
 • vid rehabilitering
 • vid anställningsavslut

Att vilja förstå en människa skapar respekt och tillit. När vi förstått så många aspekter som möjligt kan vi på ett professionellt sätt koppla till aktuell situation och föra en konstruktiv dialog tillsammans.

Kontakta ProTalent om du vill veta mer! Vi är återförsäljare i Sverige av Hogan Assessments.

 • Vill Er organisation börja använda tester från Hogan Assessments?
 • Vill någon i Er organisation certifiera sig i dessa tester?

Kontakta oss gärna!
Vi är glada om vi kan bidra med mer information och svara på Era frågor.

Ett samtal kan öppna upp och skapa nya perspektiv kring vikten av att ha vetenskapligt tillförlitliga verktyg för personlighetsbedömning. Personlighet har stor effekt på verksamhetens resultat och kultur. Det påverkar möjligheten att förverkliga affärsplanen.

Vill du veta mer om Hogan Assessments?

Fyll i dina uppgifter här – så kontaktar vi dig inom kort.

Tack! Vi har tagit emot dina uppgifter. Vi hör av oss inom kort.
Oj! Något gick fel. Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda.