Digitala kurser

Vi erbjuder sedan början av 2020 smidiga, digitala utbildningar motsvarande en halvdag, inom en rad olika ämnen. Betalning sker med betalkort via PayPal. Företag kan också beställa kursen för ett flertal deltagare och erhålla faktura. Du gör färdigt kursen i din egen takt och efter godkända kunskapskontroller får du ett signerat kursintyg.

Nå nya nivåer med oss

Vi erbjuder sedan början av 2020 smidiga, digitala utbildningar från ProTalent, inom en rad olika ämnen. Utbildningarna motsvarar cirka en heldag och är ett bra sätt att fylla på kunskapsskafferiet! Du gör färdigt kursen i din egen takt och efter godkända kunskapskontroller får du ett signerat kursintyg. Klicka här för att komma vidare!

Strukturerad beteendeintervju

En rekrytering – att välkomna en ny medarbetare – är en stor och viktig sak för alla organisationer.

Personen ska både bidra till att kärnverksamheten snurrar på, men också övergripande vara en del i att bygga önskvärd kultur och underlätta för affärsplanens genomförande. Blir det rätt så blir det väldigt bra. Blir det fel så blir det jobbigt och dyrt, både ekonomiskt och psykiskt, på kort och lång sikt.

Men självklart ska det bli rätt. Det är därför vi behöver öka vår medvetenhet om tillförlitliga rekryteringsmetoder och höja vår kunskap om hur man genomför en intervju som leder till att man väljer klokt. Att mötas och samtala är den mest använda metoden genom tiderna! Men hur vet vi att frågorna vi ställer verkligen fångar det vi avser att mäta? Det som faktiskt är avgörande för leverans i tjänsten. Hur påverkar vi som intervjuare själva resultatet? Blir frågorna olika beroende på vem som ställer dem och riskerar bedömningen att bli subjektiv?

Det är den mer objektiva och vetenskapligt tillförlitliga metoden – Strukturerad beteendeintervju – som vi fördjupar oss i här. Även om namnet är en tungvrickare, så är metoden enkel, logisk och framförallt, träffsäker.

Du lär dig hur du får fram konkret och tillförlitlig information om hur en sökande agerar i situationer som är kritiska för en tjänst. Tips ges i hur du blir mer effektiv och träffsäker som intervjuare. Detta är en strukturerad form av beteendeintervju som bättre förutsäger framtida arbetsprestation än den traditionella djupintervjun och gör det lättare att jämföra sökande med varandra.

Gå med i kursen här!

Kursen vänder sig främst till dig som är rekryterande chef eller jobbar inom HR, men passar även bra för för dig som är fackligt ombud och deltar i anställningsintervjuer. Omfattningen är 1 heldag. Priset per deltagare är 1495:- (inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag). Betalning kan ske med PayPal (betalkort). Ett företag kan beställa kursen för ett flertal deltagare och erhålla faktura. Beställning görs till carina@protalent.se. Behörighet och inloggning till kursen mailas till deltagarna.

Berättarkonst för ledare

Har du någon gång suttit med på, eller till och med lett, ett oinspirerat möte? Har du lyssnat halvhjärtat på genomgångar och planer, någon som maler på och inte märker att typ ingen lyssnar. Har du själv försökt förklara, berätta, få fram din poäng, men vet egentligen inte om det du sa landade i den eller de du pratade med?

Ibland lägger vi ut arbetet med att ta fram och kommunicera vår verksamhets vision på en extern byrå och resultatet blir både snyggt och slagkraftigt. Förhoppningsvis är ledningsgruppen involverad och har processat och gjort visionen till sin. Resultatet visas sedan för resten av cheferna och medarbetarna, som dessvärre ofta får svårt att på djupet ta till sig budskapet, även om det är snyggt gjort.

I den här kursen föreslår vi ett annat förhållningssätt till visionsarbete där framgången  är att hålla berättelsen levande genom ständigt pågående samtal i vardagen.

Att berätta så att det man säger når utanför dig själv och in i den andre, är en konst. Ett förhållningssätt, en färdighet, en dimension i ledarskapet, som det går att bli medveten om och genom det, är möjligt att utveckla och träna upp.

Det handlar inte om retorik. Inte om att hålla tal så skickligt som möjligt. Det handlar om att mötas. Om att dela med sig och om att lyssna. Det är om den berättarkonsten den här kursen handlar.

En kurs som ger dig insikter i berättelsen och berättandets värde och funktion för dig som ledare. Genom berättelsen skapar vi människor insikter och sammanhang som fakta och statistik inte kan. Den som besitter berättandets konst äger en superkraft.

Den här kursen syftar till att öppna dina ögon för berättandets potential. Kursen vill inspirera dig att utveckla den lyssnande, inkännande berättaren inom dig. En god berättare skapar magi i sina möten genom att både dela med sig på ett sätt som fångar och inspirerar samtidigt som hon eller han besitter lyssnandets och inkännandets konst. Välkommen att utforska vad som händer då du låter berättelsens skaparkraft flöda inom och igenom dig.

Gå med i kursen här!

Kursen vänder sig främst till dig som är ledare eller jobbar inom HR. Omfattningen är 1 heldag. Priset per deltagare är 1495:- (inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag). Betalning kan ske med PayPal (betalkort). Ett företag kan beställa kursen för ett flertal deltagare och erhålla faktura. Beställning görs till carina@protalent.se Behörighet och inloggning till kursen mailas till deltagarna.

Så möter vi 00-talisterna

I den här kursen tittar vi närmare på den sociala generationen – de 2,4 miljoner svenska 00-talister som vuxit upp i en helt digital värld, till stor del utan stränga hierarkier och klassiska normer. Du som har intresse av att hålla dig uppdaterad om vad som händer på arbetsmarknaden – oavsett om du är chef, rekryterare eller kollega – får i den här kursen större inblick i framtidens medarbetare. Varför blev generationen som den blev? Vad skiljer dem från andra? Och hur ska vi möta dem, i livet och på arbetsplatsen?

“Jag vågar påstå att det här, att föra samman två generationer med helt olika erfarenheter, är en av arbetsmarknadens största utmaningar under de kommande åren”, säger kursledaren Johannes Gustavsson, som till vardags är rådgivare inom digital kommunikation och författare till boken Uppfödd på nätet – Lär känna den sociala generationen.

I totalt åtta kapitel får vi följa med på en resa genom digitaliseringens mer outforskade marker. Texter, forskning, statistik, ljudklipp och trendspaningar varvas med reflektionsuppgifter och landar i en kunskapskontroll som ger dig ett kursintyg.

Allt för att ge en så bra bild som möjligt av en generation som inte har några självupplevda minnen från ett liv före nätet!

Syftet med den här kursen är att ge dig som deltagare full koll på vad som lockar den sociala generationen – allt från förväntningar på löner och arbetsuppgifter till tjusningen med TikTok och Snapchat. Målet är att ge dig förutsättningarna som du behöver för att kunna förstå och möta med en generation som på många sätt är unika i sitt slag.

Välkommen till 00-talisternas värld!

Gå med i kursen här!

Kursen vänder sig främst till dig som är chef, företagsledare, rekryterare eller jobbar inom HR, men passar även bra för för dig som är allmänt nyfiken på framtidens arbetskraft. Omfattningen är 1 heldag. Priset per deltagare är 995 :- (inkl moms för privatpersoner, exkl moms för företag). Betalning kan ske med PayPal (betalkort). Företag kan beställa kursen för ett flertal deltagare och erhålla faktura. Beställning görs till carina@protalent.se. Behörighet och inloggning till kursen mailas till deltagarna.

Vill du veta mer om våra digitala kurser?

Fyll i dina uppgifter här – så kontaktar vi dig inom kort.

Tack! Vi har tagit emot dina uppgifter. Vi hör av oss inom kort.
Oj! Något gick fel. Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda.