Integritetspolicy

ProTalent AB ("ProTalent") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning.

Integritetspolicy

ProTalent AB ("ProTalent") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning.

ProTalent har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som bistår oss med IT-lösningar där personuppgifter behandlas. De leverantörerna är Varbi AB, kopplat till hantering av personuppgifter i rekryteringssystemet, och Summit, kopplat till hantering av personuppgifter i samband med arbetspsykologisk testning.

Dina personuppgifter lagras/hanteras därmed i länder inom EU/EES och i USA. I de fall som de hanteras i USA skyddas de av Privacy Shield. Företag anslutna till Privacy Shield åtar sig att följa GDPR.

För dig som är kund

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänster.

De personuppgifter som vi kan samla in och behandla är

 • för- och efternamn,
 • e-postadress,
 • telefonnummer,
 • arbetsplatsadress,
 • mailkorrespondens mellan ProTalent och dig,
 • uppgifter om allergier (i samband med utbildningar/seminarier).

För dig som är jobbsökande

De personuppgifter som vi kan samla in och behandla när du ansöker om ett jobb i vårt rekryteringssystem är:

 • för- och efternamn,
 • e-postadress,
 • uppladdade dokument (så som CV, personligt brev, betyg, utbildning, erfarenhet)
 • motivering till ansökan,
 • hur du hittade annonsen,
 • intervjutider,
 • anteckningar om startdatum.

För dig som anmäler dig till våra evenemang, så som kurser och seminarier

Vi sparar följande uppgifter om dig

 • för- och efternamn,
 • e-postadress,
 • telefonnummer,
 • adress,
 • eventuella allergier.

Uppgifterna är endast tillgängliga för behöriga användare på ProTalent.

I ProTalents årliga kvalitetsöversyn kontrollerar vi att personuppgifter hanteras ändamålsenligt och att uppgifter inte lagras längre eller i större omfattning än vad som fordras.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter: carina@protalent.se.

Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas, på imy@imy.se.