Lars Eliasson

Associerad konsult

Lars Eliasson

Associerad konsult

Min passion är att vara en oberoende ”speaking partner” som helt står på din sida, och som bara har din utveckling och ditt välbefinnande för ögonen. Vare sig du är ung och fått din första chefsroll, eller kommit längre i karriären, så kan jag både stödja och utmana dig på ett sätt som gör att du som person och ledare utvecklas. Det innebär att jag är den som helt lyssnar på dig men som också frikostigt delar med mig av mina erfarenheter från arbetslivet och privatlivet. I en öppen och ärlig dialog får du nya insikter och möter dina utmaningar enklare.

I grunden är jag civilingenjör i Teknisk fysik från Chalmers. Efter några år som utvecklingsingenjör bytte jag bana och under mer än 25 år har jag varit chef inom allt från produktion till försäljning. Andra halvan av mitt arbetsliv verkade jag inom ett globalt amerikanskt industriföretag, Parker Hannifin, där jag var chef på många olika nivåer. Att se mina medarbetare utvecklas har alltid varit det som givit mig mest glädje. När jag därför avslutade min karriär inom företaget så var det naturligt att fortsätta som coach och mentor.  Min syn på människor och ledarskap harmoniserar helt med Protalents och det är en glädje att få vara en del av verksamheten.

Fler medarbetare

Carina Gunnarsson
Konsult, Ägare
Jenny Mårtensson
Konsult
Johannes Gustavsson
Associerad konsult
Cecilia Hamre
Konsult

Vill du förena talang med affär och tillväxt?