Jenny Mårtensson

Konsult

Jenny Mårtensson

Konsult

Att fånga sammanhang, formulera budskap och förstå målgruppen är grunden i mitt yrkesliv som kommunikatör. Att nå ut med budskap på ett sätt som både klargör och väcker intresse och nyfikenhet.  Tänker att det är ett hantverk. Att lyssna in sammanhang och nå ut med budskap genom att omsätta i ord och bild är något som sätter sig i händerna. För att detta hantverk ska vara meningsfullt för mig vill jag vara verksam inom områden som känns rätt och riktigt i hjärtat.

Därför är uppdraget på ProTalent så givande. Jag har vidgat mina perspektiv från masskommunikation till HR och är certifierad i Hogan Assessment Systems. Jag har fördjupat mitt intresse för personlighetspsykologi och det som händer i mötet mellan människor, vare sig det handlar om återkoppling av ett test eller en anställningsintervju. För allt det är kommunikation i sin renaste, mest närvarande form. Med mig in i uppdragen på ProTalent har jag gedigen kunskap om kommunikationsprocessen och ett förhållningssätt präglat av varmt och äkta intresse för att skapa möten som berikar och utvecklar.

Fler medarbetare

Carina Gunnarsson
Konsult, Ägare
Johannes Gustavsson
Associerad konsult
Lars Eliasson
Associerad konsult
Cecilia Hamre
Konsult

Vill du förena talang med affär och tillväxt?