Cecilia Hamre

Konsult

Cecilia Hamre

Konsult

Möten mellan människor, betydelsen av dessa och hur de påverkar våra liv har alltid fascinerat mig. Under många år har jag bott utomlands i länder såsom Asien, Nordafrika och Mellanöstern. Människor från olika kulturer, med olika traditioner och bakgrund har gett mig oerhört berikande erfarenheter, kunskaper och inspiration.

I grunden är jag utbildad sjukgymnast på Karolinska Institutet och har främst arbetat inom neurologisk rehabilitering, där mötet med patienten alltid har varit det centrala för mig. Det behöver bygga på förtroende och tillit, vilket är avgörande för att teamet runtomkring ska nå det uppsatta målet och rehabiliteringen ska bli framgångsrik.

Det är inspirerande att som konsult bli en del av ProTalents verksamhet, med arbetspsykologiska tester som främsta verktyg för att kunderna ska nå bästa möjliga resultat. Jag är certifierad i Hogan Assessment Systems och kommer att jobba både med återförsäljning, rekrytering och teamutveckling. Alltid med det goda mötet mellan människor i fokus.

Fler medarbetare

Carina Gunnarsson
Konsult, Ägare
Jenny Mårtensson
Konsult
Johannes Gustavsson
Associerad konsult
Lars Eliasson
Associerad konsult

Vill du förena talang med affär och tillväxt?