Tankar
01/2022

Del av det större sammanhanget

Personligheten kan ses som Ditt uttryckssätt när du lever livet. Du kan känna igen egenskaper hos dig själv i andra. För den som exempelvis har lätt för abstraktion flyger tankarna iväg över svindlande höjder och studsar över mängder med perspektiv, igångsatt av minsta lilla frö i ett samtal. Tänk att möta en likasinnad!

av
Carina Gunnarsson

Personligheten kan ses som Ditt uttryckssätt när du lever livet. Du kan känna igen egenskaper hos dig själv i andra. För den som exempelvis har lätt för abstraktion flyger tankarna iväg över svindlande höjder och studsar över mängder med perspektiv, igångsatt av minsta lilla frö i ett samtal. Tänk att möta en likasinnad! Idéer fångas i flykten, griper tag i varandra, bildar associationer och skapar bilder av framtiden. Om kollegan med det mer jordnära sättet griper in och undrar vad allt flummande slutligen ska bottna i, så är inte uppgivenheten långt borta. Varför är alltid verkligheten orättvis mot grandiosa visioner?

Det är lätt att uppleva effekten av både likheter och olikheter hos andra. Men hur kraftfull varje egenskap är och hur de är kombinerade är alldeles unikt för just Dig. Det finns bara en av dig. Bara en som har dina gåvor och är på den specifika livsresan som du är. Visst är det fantastiskt. Och ibland lite ensamt. Ingen kan förstå världen så som du, hur mycket du än förklarar och försöker övertyga. Och på det lägger vi ju tid varje dag. Är det värt vid alla dessa tillfällen?

Så, vi har delar som gör oss lika respektive olika varandra och en kombination av delar som gör oss unika! Mitt i detta är vi samtidigt del av ett större sammanhang. Vi är sociala varelser, flockdjur som dras till varandra och behöver varandra. Det handlar såväl om skydd och överlevnad, som om att vara accepterad, bli förstådd och tillhöra en gemenskap. Gärna med ett högre syfte. Det skapar en känsla av meningsfullhet. Detta är ju det indirekta, inbäddade syftet med att vara del av en arbetsplats. Det räcker därför inte för organisationen att enbart se om individens värderingar matchar den genomförda kulturanalysen, utan också om hur väl mänskliga och djupt rotade basbehov tas omhand.  Är det något som kanske går oss förbi i det dagliga?

Benägenheten hos oss människor att vilja tillhöra en grupp medför att individen börjar anpassa sitt beteende så att det accepteras av majoriteten. Hur intressant är inte detta? Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda, såsom att individen faktiskt identifierar sig med gruppens syfte, tolererar normer och regler samt accepterar ledaren. Då smälter vi samman och den egna personligheten tonas ned för något viktigare. Vi vet historiskt att detta fenomen emellanåt fått tragiska följder. Men själva kärnan är intressant. Det uppstår ett ”grupp-mindset”, ofta omedvetet  i vardagen. Det ligger därför en enorm kraft och styrka i flocken. Den kultur som du är en del av, både på arbetsplatsen, privatlivet och samhället i stort – hur påverkar de dig egentligen? Och nu snurrar ju alla dessa hjul så fort, tycks det. Hela omvärlden. Det där stora sammanhanget som vi är en del av. Så mycket i omlopp. Utan paus.

Mitt i dessa snurror som vi ständigt är en del av startar dessutom trender. Inom en mängd områden. Mode, design, teknik, ledarskap är bara några. Hur gick det till när 80-talets utsvängda jeans plötsligt blev ”must–haves” igen för några år sedan?  Philip Kotler, professor i marknadsföring och författare till ett flertal kända böcker på området, kallar de trender som äntrar marknaden snabbt, antas med stor iver, toppar tidigt och försvinner väldigt snabbt för nycker. De tycks attrahera människor som tycker om spänning och vill särskilja sig från mängden.

Inom HR noterar jag att termen  ”learning agility” börjat att användas flitigt. Det handlar om individens förmåga att hantera förändring och snabbt anpassa sig till det nya. Hastigheten tycks vara en viktig framgångsfaktor. Ledare, medarbetare och HR bör enligt trenden besitta denna förmåga. Jag noterar kraften som detta har på människor i branschen. Det skapar ett tunnelseende. Nu är det detta som gäller…tills nästa trend kommer och griper tag.

Robert Hogan, grundare av Hogan Assessments, intervjuas av en reporter på People Matters: “People talk how much things are changing all the time but as the French say, “plus ça change, plus c’est la même chose” which means that “the more things change, the more they’re same”. Similarly, in the business world, circumstances change, financial crises cause disruptions, invasions come and go, plagues and pestilence cause havoc, but human nature is pretty much the same. We’re pretty much the same people today as we were two hundred thousand years ago — human nature is the constant part of the equation that you have to really get right, and the rest can flow on by.”

Lyssna till hela intervjun här:

Jag tror på att gå till kärnan. Skala av och förenkla. Betrakta och försöka förstå behoven. Både hos verksamhet och människorna i den.  Bygga stabilitet inifrån istället för att springa snabbare i det yttre och rastlöst haka på trender som uppstår. Allt är inte guld som glimmar! Vi behöver stanna upp för att förstå psykologin bakom. Människan har varit detsamma i 200 000 år! Vi behöver lugna ner. Vara kloka.  Ta hand om. Värna affären genom människorna. Alla i verksamheten behöver inte ha högsta värde på ”learning agility”. En mängd olika egenskaper krävs för att genomföra uppdragen och därmed  förverkliga affärsplanen. Trender och medföljande ”grupp-mindset” kan ge verksamheten slagsida, skapa ohälsa och otrivsel. Se istället hur varje befintlig ledare och medarbetare kan blomstra. Rekrytera inte enbart människor som älskar förändring för att alla andra tror att man måste göra det. Förstå istället människan bakom medarbetaren. Stärk var och en genom att öka medvetenheten om den egna personligheten och vad det innebär att vara närvarande i nuet, utan att ha autopiloten på. Inspirera till att var och en hittar sin passion i varumärket och dess förutsättningar. Då blir navet starkt och pålitligt. Bygg på att människor på djupet förstår både verksamheten och sig själva. Människan har klarat omvälvande omständigheter tidigare, omständigheter som har upplevts som helt nya för den generationen. Tro på människorna. Skapa hopp. Förena genom att basbehov uppfylls.

Reflektionstips

  1. Vilka arenor och grupper är du en del av? Vilka mindset med specifika värderingar innebär det att du bär med dig till vardags? Bra att notera och vara medveten.
  2. Vilka trender har du hakat på och är en del av för tillfället? Vilka konsekvenser får varje trend? Tillfredsställs behoven som de är till för eller är de kanske bara ”nycker” som tar plats i ditt liv? Hur stor plats?
  3. Stannar du ibland upp mitt i alla ”snurror” som påverkar dig och säkrar att du har en inre stabilitet, ett medvetet och närvarande nav? Kan du skifta perspektiv från det formella med t ex  styrdokument till vad människorna på arbetsplatsen har för basbehov för att kunna fungera? Att de behöver förstå och bli förstådda, känna sig trygga och ha tillhörighet samt känna sig älskade, varje dag. Detsamma gäller i föräldraskapet. När vi springer fort från en aktivitet till en annan hinns inte detta med. Tänk om detta enkla är nyckeln till allt?

Ta del av fler insikter

Tankar
01/2022

Personlighet påverkar allt

av
Carina Gunnarsson
Tankar
01/2022

När pressen tränger sig på

av
Carina Gunnarsson

Vill du förena talang med affär och tillväxt?